Kinderen moeten mondzorg op maat krijgen.

 

Onze tandartsen hebben jarenlange kennis op het gebied van de kindertandheelkunde.  Vriendelijkheid en aanpassing aan de leeftijd zijn onze sleutelwoorden om vertrouwen te winnen bij de kinderen. Een kind moet immers weten wat van hem verwacht wordt en wat hij kan verwachten van de tandarts. Het is voor ons van uiterst belang dat wij goed contact met de kinderen maken. 
Daarom verzoeken wij vriendelijk de ouders in de wachtkamer te wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Wij besteden in de praktijk veel aandacht aan kinderen. Het kindergebit bepaalt immers voor een groot gedeelte de status van het blijvende gebit. Wij raden u aan om kinderen tot 10 jaar te blijven napoetsen. De handvaardigheid is namelijk nog niet voldoende om zelfstandig te poetsen.
Verder proberen wij zoveel vertrouwen te winnen dat kinderen een bezoek aan de tandarts ook nog leuk gaan vinden! 

 

Mochten er nog vragen zijn, voelt u zich vooral vrij om ons te benaderen.