Nza logo.jpg

De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn voor 2018 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

Klik hier  voor de tarieven 2019.